برگزاری کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/9/24 ساعت 10تا 14

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/9/24 ساعت 10تا 14 در...

برگزاری کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/9/10 ساعت 10تا 15

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/9/10 ساعت 10تا 15 برگزار...

برگزاری کلاس فوق العاده عملیات واحد 1 روز یکشنبه98/2/29

کلاس فوق العاده عملیات واحد 1 روز یکشنبه98/2/29 ساعت 8:30 تا 13...

برگزاری کلاس فوق العاده ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/2/22 ساعت 9 تا 13

کلاس فوق العاده ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/2/22 ساعت 9 تا 13...

برگزاری کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/10/3 ساعت 10 تا 12:30

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/10/3 ساعت 10 تا 12:30...

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 10 تا 12:30

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 10 تا 12:30...

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه 97/9/18

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه 97/9/18 ساعت 8:30 تا 13:30...

عدم تشکیل کلاس‌های ترمودینامیک دوشنبه 12/9/97

کلاس‌های ترمودینامیک و حل تمرین خواص سیال دوشنبه 12/9/97 تشکیل...

قابل توجه دانشجویان محترم درس ترمودینامیک 2 کارشناسی

جلسه فوق العاده درس ترمودینامیک 2 روز پنجشنبه 96/3/4 ساعت 8 تا 13...

قابل توجه دانشجویان محترم آزمایشگاه نفت

دانشجویانی که آزمایشگاه نفت را در نیمسال‌های گذشته انتخاب نموده اند...

صفحه 1 از 2 1 2 بعد »   برو به 

مطالب مرتبط