برگزاری کلاس فوق العاده عملیات واحد 1 روز یکشنبه98/2/29

کلاس فوق العاده عملیات واحد 1 روز یکشنبه98/2/29 ساعت 8:30 تا 13...

برگزاری کلاس فوق العاده ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/2/22 ساعت 9 تا 13

کلاس فوق العاده ترمودینامیک 2 روز یکشنبه98/2/22 ساعت 9 تا 13...

کنفرانس‌های برگزار شده

برگزاری کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/10/3 ساعت 10 تا 12:30

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/10/3 ساعت 10 تا 12:30...

قابل توجه دانشجویان دکتری مهندسی شیمی مهم

جلسات دفاع از پروپزال دانشجویان دکتری در روز چهارشنبه هفته دوم...

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 10 تا 12:30

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 10 تا 12:30...

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه 97/9/18 مهم

کلاس جبرانی ترمودینامیک 2 روز یکشنبه 97/9/18 ساعت 8:30 تا 13:30...

عدم تشکیل کلاس‌های ترمودینامیک دوشنبه 12/9/97 مهم

کلاس‌های ترمودینامیک و حل تمرین خواص سیال دوشنبه 12/9/97 تشکیل...

قابل توجه کلیه دانشجویان درس سمینار در نیمسال اول 96-97 مهم

لطفا در اسرع وقت حد اکثر طی دو هفته آینده با مراجعه به دفتر گروه...

قابل توجه دانشجویان محترم درس ترمودینامیک 2 کارشناسی مهم

جلسه فوق العاده درس ترمودینامیک 2 روز پنجشنبه 96/3/4 ساعت 8 تا 13...

صفحه 1 از 3 1 2 3 بعد »   برو به 

مطالب مرتبط