جارت درسی رشته کارشناسی مهندسی شیمی

دانشجویان محترم رشته مهندسی شیمی ورودی 1390 دروس تخصصی خودررا مطابق جدول دروس که پیوست می‌باشد با رعایت پیش نیاز‌ها انتخاب نمایند برای رویت چارت کلیک نمایید.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط