قابل توجه دانشجویان محترم آزمایشگاه نفت آقای دکتر خوش چهره

آزمایشگاه نفت آقای دکتر خوش چهره برای دانشجویان ترم‌های گذشته که این کلاس تا کنون برایشان برگزار نشده است، برای آخرین بار روز سه شنبه 95/11/12 رأس ساعت 10 در محل آزمایشگاه نفت تشکیل خواهد شد. بدیهی است درس برای آن دسته از دانشجویان که حضور نیابند حذف شده و مجددا باید انتخاب واحد نمایند. 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط