** قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت

کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت موظفند انتخاب واحد خود را با توجه به رشته و نیمسال ورودی بر اساس چارت‌های موجود در پورتال مدیر گروه با رعایت " پیشنیاز و همنیاز" انجام دهند. بدیهی است عواقب انتخاب واحد نادرست بر عهده خود دانشجو می‌باشد.


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط