قابل توجه کلیه دانشجویان درس سمینار در نیمسال اول 96-97

لطفا در اسرع وقت حد اکثر طی دو هفته آینده با مراجعه به دفتر گروه استاد سمینار خود را تأیین نمایند.


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط